Arvot


Yrityksemme arvot ohjaavat liiketoimintaamme, päivittäistä työskentelyämme sekä yhteistyötämme eri sidosryhmien kanssa. Arvot muodostavat toiminnallemme vankan pohjan, jonka varaan on hyvä rakentaa kehitykseen ja kasvuun tähtäävää liiketoimintaa. Arvomme koostuvat kumppanuudesta, erinomaisuudesta sekä kasvusta.

Kumppanuus

Yhteistyömme asiakkaiden, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien kanssa perustuu molemminpuoliseen luottamukseen ja kunnioitukseen.

Erinomaisuus

Osaamisemme on vahvaa, kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja toimintaamme entistä laadukkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi.

Kasvu

Moderni tuotantoteknologiamme, motivoitunut henkilöstömme ja vastuulliset yhteistyökumppanit luovat pohjan kestävälle kasvulle.