Typiska detaljer som tillverkas vid Casemets fabrik i Riihimäki är olika slags kapslingar, RF-skydd för kretskort, kylelement, små ultratunna metallkomponenter, frontpaneler och kundspecifika konstruktioner. Dessutom tillverkar och konstruerar vi pressverktyg avsedda för serieproduktion.

Vi använder moderna arbetsmetoder för konstruktion och kan utnyttja filer från kända konstruktionsprogram för dokumentöverföring. Vi kan också hantera 3D-bilder. Vårt kvalitetssystem använder metoder enligt ISO 9001-standarden och har granskats och godkänts av alla våra större kunder.

Typiska detaljer som tillverkas vid Casemets fabrik i Riihimäki är olika slags kapslingar, RF-skydd för kretskort, kylelement, små ultratunna metallkomponenter, frontpaneler och kundspecifika konstruktioner. Dessutom tillverkar och konstruerar vi pressverktyg avsedda för serieproduktion.

Vi använder moderna arbetsmetoder för konstruktion och kan utnyttja filer från kända konstruktionsprogram för dokumentöverföring. Vi kan också hantera 3D-bilder. Vårt kvalitetssystem använder metoder enligt ISO 9001-standarden och har granskats och godkänts av alla våra större kunder.

Vi tillverkar tunnplåtsmekanik efter såväl kundens dokumentation som vår egen konstruktion med användning av modern teknik.

Dagens krav på EMC-skydd medför speciella krav på mekaniken. Mekanik som monteras på kretskort har ofta komplicerad form beroende på det begränsade utrymmet och kräver extrem precision. Detta är ett område där Casemet är som bäst – med hög kvalitet och god ekonomi.

Vi har tillgång till en mångsidig och modern maskinpark samt yrkeskunnig personal. Vi behärskar de nödvändiga produktionsmetoderna från laserskärning till excenterpressar.

Vi är väl förtrogna med arbetssätten hos exportföretag inom elektronik och deras kvalitets- och flexibilitetskrav. Vår verksamhet baseras på standarder i kvalitetssystemet ISO 9001.

För att stöda våra kunders konkurrenskraft har vi satsat starkt på prototyptillverkning. Användningen av laserteknik i början av produktionen är såväl mycket snabbt som prismässigt konkurrenskraftigt.

Vår laser kompletterar vår service speciellt med tanke på produktutvecklingen inom elektronik. Möjligheten att använda många material samt tillverkning utan specialverktyg garanterar snabbast möjliga informationsöverföringskedja från produktionsdokument till prototyp.

Kontaktuppgifter

Lyhtytie 11
11710 Riihimäki

TEL: + 358 50 571 1615