Försäljning

ARI YRJÄNÄINEN

Direktör, export, kapslingslösningar
+358 40 722 2982
ari.yrjanainen(at)casemet.fi

ARI KARJALAINEN

Försäljningschef, kapslingslösningar
+358 40 757 5817
ari.karjalainen(at)casemet.fi

MIKAEL BROBERG

Försäljningschef, kapslingslösningar
+358 40 135 5123
mikael.broberg(at)casemet.fi


Logistik och lager

Tiina Laitinen

+358 40 138 7755
tiina.laitinen(at)casemet.fi


Kvalitet

Riina Strömberg

Kvalitetschef
+358 40 776 6870
riina.stromberg(at)casemet.fi


Inköp

Teemu Paappanen

Inköpschef
+358 40 152 9944
teemu.paappanen(at)casemet.fi


Ledning

Jukka Kokkonen

Verkställande direktör
+358 44 321 1710
jukka.kokkonen(at)casemet.fi

Sanna Vihersalo

Operationdirektör
+358 40 664 9676
sanna.vihersalo(at)casemet.fi

Päivi Pyy

Ekonomidirektör
+358 40 163 2345
paivi.pyy(at)casemet.fi

Aki Hyyryläinen

Produktledning och IT-direktör
+358 50 535 3796
aki.hyyrylainen(at)casemet.fi