Konstruktion


Casemets egen designorganisation hjälper till vid design av kapslings- och plåtdelar då man exempelvis gör modifikationer på standardkapslingslösningar eller man skräddarsy för att passa kundens behov. Våra designers har lång erfarenhet och professionalism inom design.

Vårt designteam jobbar i samarbete med kunderna. Projekt implementeras genom att lyssna på kundernas önskemål och behov. Vår designtjänst erbjuder kunderna stark expertis och vägledning för projektimplementering.

Designprocessen hjälper implementera ett framgångsrikt projekt med hänsyn till projektets krav när det gäller användningsföehållanden, material och kapslingsklasser (IK- och IP-klassificering).