Värderingar


Våra företags värderingar styr vår verksamhet, vårt dagliga arbete och vårt samarbete med olika intressentgrupper. Värderingar utgör en solid grund för att bygga ett företag för utveckling och tillväxt. Våra värderingar består av partnerskap, excellens och tillväxt.

Partnerskap

Vårt samarbete med kunder, personal och andra intressenter är baserat på ömsesidigt förtroende och respekt.

Suveränitet

Vår expertis är stark, vi utvecklar ständigt våra produkter och verksamheter för ännu miljövänligare och högre kvalitet.

Tillväxt

Vår moderna produktionsteknik, motiverad personal och ansvarsfulla partners skapar grunden för hållbar tillväxt.