Verksamhetspolicy


Casemet är ett finländskt familjeföretag med stålkapslingar som huvudprodukt. Dessutom erbjuder vi legotillverkning av elektromekaniska konstruktioner och tunnplåtkonstruktioner.

Grunden för vår verksamhet är kundorienterad service, tillförlitlig produktion med hög kvalitet, produkternas höga finish samt leveranssäkerhet. Kundnöjdhet är en hederssak för oss.

Vi följer lagar, myndighetsföreskrifter och andra bindande förpliktelser i all vår verksamhet. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet för att ytterligare minska våra utsläpp och vår råvaru- och energiförbrukning i framtiden.

Casemets ledning ansvarar för verksamhet och utveckling enligt kvalitets- och miljöledningssystemen. Ledningen ser till att det finns tillräckliga förutsättningar för att producera med kvalitet och för skyddet av miljön och att var och en är medveten om mål och arbetssätt när det gäller kvalitet och miljö.

Vi har förbundit oss att ständigt förbättra vår verksamhet. Personalen uppmuntras att delta i förbättringsverksamheten. Hörnstenar i utvecklingen är att lyssna på kunder och andra intressenter, utveckling av personalens kompetens och Lean-styrprinciper. På Casemet ses respons som en möjlighet till förbättring.

Varje anställd på Casemet är ansvarig för kvaliteten på sitt eget arbete och skyldig att agera enligt vårt kvalitets- och miljöledningssystem.