Cubo F-kopplingslådor, AISI 316L

Produkt kod E-nummer GTIN Beskrivning
FAUP151512 6438100032708 Storlek 150 x 150 x 120 mm, släta sidor, rostfritt stål AISI 316L
FAUP151508 6438100032685 Storlek 150 x 150 x 80 mm, släta sidor, rostfritt stål AISI 316L
FAUP301512 6438100032760 Storlek 300 x 150 x 120 mm, släta sidor, rostfritt stål AISI 316L
FAUP202012 6438100032739 Storlek 200 x 200 x 120 mm, släta sidor, rostfritt stål AISI 316L
FAUP202008 6438100032715 Storlek 200 x 200 x 80 mm, släta sidor, rostfritt stål AISI 316L
FAUP301508 6438100032746 Storlek 300 x 150 x 80 mm, slätaa sidor, rostfritt stål AISI 316L
FAUP302012 6438100032791 Storlek 300 x 200 x 120 mm, släta sidor, rostfritt stål AISI 316L
FAUP302008 6438100032777 Storlek 300 x 200 x 80 mm, släta sidor, rostfritt stål AISI 316L
FAUP303012 6438100032821 Storlek 300 x 300 x 120 mm, släta sidor, rostfritt stål AISI 316L
FAUP303008 6438100032807 Storlek 300 x 300 x 80 mm, släta sidor, rostfritt stål AISI 316L
FAUP402012 6438100032852 Storlek 400 x 200 x 120 mm, släta sidor, rostfritt stål AISI 316L
FAUP402008 6438100032838 Storlek 400 x 200 x 80 mm, släta sidor, rostfritt stål AISI 316L
FAUP403012 6438100108076 Storlek 400 x 300 x 120 mm, släta sidor, rostfritt stål AISI 316L
FAUP404012 6438100032906 Storlek 400 x 400 x 120 mm, släta sidor, rostfritt stål AISI 316L
FAUP403008 6438100032869 Storlek 400 x 300 x 80 mm, släta sidor, rostfritt stål AISI 316L
FAUP404008 6438100032883 Storlek 400 x 400 x 80 mm, släta sidor, rostfritt stål AISI 316L
FAUP502012 6438100032937 Storlek 500 x 200 x 120 mm, släta sidor, rostfritt stål AISI 316L
FAUP602012 6438100032999 Storlek 600 x 200 x 120 mm, släta sidor, rostfritt stål AISI 316L
FAUP502008 6438100032913 Storlek 500 x 200 x 80 mm, släta sidor, rostfritt stål AISI 316L
FAUP503012 6438100032968 Storlek 500 x 300 x 120 mm, släta sidor, rostfritt stål AISI 316L
FAUP503008 6438100032944 Storlek 500 x 300 x 80 mm, släta sidor, rostfritt stål AISI 316L
FAUP602008 6438100032975 Storlek 600 x 200 x 80 mm, släta sidor, rostfritt stål AISI 316L
FAUP603008 6438100033002 Storlek 600 x 300 x 80 mm, släta sidor, rostfritt stål AISI 316L
FAUP603012 6438100033026 Storlek 600 x 300 x 120 mm, släta sidor, rostfritt stål AISI 316L
FAUP604012 6438100033057 Storlek 600 x 400 x 120 mm, släta sidor, rostfritt stål AISI 316L
FAUP604008 6438100033033 Storlek 600 x 400 x 80 mm, släta sidor, rostfritt stål AISI 316L
FAUP802012 6438100033088 Storlek 800 x 200 x 120 mm, släta sidor, rostfritt stål AISI 316L
FAUP802008 6438100033064 Storlek 800 x 200 x 80 mm, släta sidor, rostfritt stål AISI 316L
FAUP804012 6438100033118 Storlek 800 x 400 x 120 mm, släta sidor, rostfritt stål AISI 316L
FAUP804008 6438100033095 Storlek 800 x 400 x 80 mm, släta sidor, rostfritt stål AISI 316L